Brandövning!!

Som ni säkert hört sätter snart Badhusbygget igång här på Färsingaskolan. Våra uppställningsplatser vid brandutrymning har varit på grusplanen bakom A-hallen men det kommer inte att fungera längre. Därför har vi bestämt nya platser. Under måndagen fick alla elever reda på de nya platserna och att det skulle bli en brandövning under tisdagen. Vi repeterade de regler som gäller, tex att INTE springa och gömma sig, INTE börja hämta saker i skåpet utan bege sig direkt ut så som man står/sitter, även om detta innebär utan jacka, mobil, väska etc.
De elever som går i åk 7-9 och som får bege sig från skolan på tex. raster måste ALLTID berätta för någon vuxen att de tänker gå iväg.
Ett brandlarm kan gå igång även på lunchrasten och då ska det finnas någon som vet varför det fattas elever i klasserna.
Allt för era barns säkerhet. Sjukanmälningarna också viktiga i detta sammanhang.

Åk 4-6 och Grundsärskolan ska ställa upp på gräsmattan vid lekplatsen och åk 7-9 ska bege sig ut på sluttningen söder om skolan – den som vetter mot Slarva.

Vi hade strålande fint höstväder, alla våra duktiga barn drog sig snabbt ut i ett långt tåg och ställde upp klassvis/ undervisningsgrupps-vis . Där lät de sig räknas in av undervisande pedagog och väntade tåligt på klar-signalen.

Rektorn och/eller skolsekreteraren har i uppdrag att ta med sig våra ”krispärmar” ut där alla era kontaktuppgifter finns samt vår Krisplan som tar upp precis hur vi ska gå tillväga OM det händer något på riktigt…
De ska också kolla av hos varje pedagog om alla är ute ur husen samt kontrollera att Sjukanmälningslistan stämmer. Fattas någon ska denna hittas och komma på plats så snart som möjligt. INGEN får återgå till huset förrän utrymningen är avblåst.

Brandbil
Om det blir en riktig utrymning är det räddningstjänstens chef som avgör när det är fritt att återgå.

Med förhoppning om att vi inte ska behöva utrymma ”på riktigt”.IMG_6683.PNG

IMG_6682.PNG

IMG_6684.PNG