På gång i bildsalen….

Alla elever i åk 8 och 9 arbetar med 3D denna termin. Åk 8 har Arkitektoniska verk som tema och åk 9 har fått välja en livsstil/kultur att utgå från eller utgå från egna tankar och idéer.

Allt kommer att utmynna i en MEGA-utställning. Närmare 160 fantastiska alster kommer att visas upp.

Spricker av stolthet! Måste bara få dela med mig! Se mer på Bildsalens blogg 🙂

Nu är det två veckor kvar ….sen….
/Anne

10 11 12 k l u v x y z å ä